Hoogbegaafdheid wordt omschreven als een combinatie van een hoog IQ, een bijzondere creativiteit in denken en een gedreven motivatie. Ik zie kinderen die snel kunnen denken, hun leven op intense wijze ervaren, sensitief zijn en vaak een asynchrone ontwikkeling doormaken. Maar om je daadwerkelijk prettig hoogbegaafd te voelen, moet je stevig in je schoenen staan. 

Hoe ga je als ouders om met een kind met een enorm potentieel? Want een hoogbegaafd kind opvoeden is niet altijd eenvoudig. Hoe ondersteun je je kind? Hoe zorg je ervoor dat je kind zich op school niet verveelt en hoe communiceer je daarover met de leerkrachten?

 

Pienter op weg begeleidt je kind of de jongere bij het omgaan met hoogbegaafdheid. Ik leer kinderen hun eigen talenten te ontdekken en hun eigen identiteit te versterken door vaardigheden aan te leren. Een kind dat sterk is gaan aanpassen zal moeten leren weer vanuit zijn eigen kracht in het leven te staan. Daarnaast help ik wanneer een kind dubbel bijzonder blijkt te zijn en ook dyslexie heeft, of als er sprake is van faalangst of negatief zelfbeeld.

 

Kalinka de Bruijn

individueel

In een individuele training (kindercoaching) oefent je kind vaardigheden om weer eigenaar te worden over zijn eigen groeiproces. Dit is altijd maatwerk en kan bijvoorbeeld met de training voor leren leren, mindsettraining of een training om vaardig te worden met dyslexie.  

groepen

In een groepstraining werken kinderen in een kleine groep samen aan het ontdekken van hun mindset. Waarin is hun mindset anders dan die van anderen? Hoe ga je hiermee om? groepsgrootte max. 4 kinderen. 

 

  

helpt kinderen bij: 

  • Plannen
  • Organiseren
  • Timemanagement
  • Doelgericht gedrag
  • Flexibiliteit
  • Faalangst
  • Onderpresteren 
  • Dyslexie